Wat is Google FeedGen

FeedGen gebruikt state-of-the-art LLM's om producttitels te verbeteren, uitgebreidere beschrijvingen te genereren en ontbrekende attributen in productfeeds op te vullen. Dit verhoogt de kwaliteit van de feeds en helpt bij het opsporen en oplossen van kwaliteitsproblemen. Betere producttitels zorgen voor meer zichtbaarheid in de Shopping-resultaten, een hogere CTR en hoger conversiepercentage. Hierdoor kan je de omzet aanzienlijk verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van je rendement. De aanpassingen kunnen ook voorkomen dat producten worden afgekeurd en hiermee potentiële omzet misloopt.

Hoe FeedGen Werkt

FeedGen is een oplossing dat gekoppeld kan worden aan je bestaande Adchieve Shopping feed. In plaats van het gebruiken van simpele als/dan condities worden uitgebreide instructies (prompts) meegeven. Adchieve gaat hierbij samen met een productexpert van de adverteerder een aantal voorbeelden geven aan het AI-model hoe de ideale titel samengesteld zou moeten worden. Dit zorgt voor sterk gepersonaliseerde resultaten, wat zorgt voor hogere kwaliteit en consistentie. Adchieve kan hiermee niet alleen problemen in de feed oplossen, maar ook volledig nieuwe attributen creëren die niet in de oorspronkelijke invoer feed stonden, op basis van de voorbeelden die zijn gegeven.

Scoring

Adchieve kent een score toe tussen -1 en 1 voor de gegenereerde titels en beschrijvingen. Dit scoresysteem geeft de kwaliteit aan en helpt je bij het beoordelen en valideren van de inhoud voordat deze live gaat. Je wilt namelijk voorkomen dat er waardes aan je titels of beschrijvingen worden toegevoegd die niet kloppen. Titels of beschrijvingen waar een waarde in is gehallucineerd (d.w.z. onnauwkeurige of irrelevante inhoud genereren) krijgen een score van -1. Wanneer er woorden zijn verwijderd krijgt het een score van -0,5, dit omdat je wilt dat de titels meer informatie bevatten en niet minder. Wanneer er geen wijzigingen zijn, krijgt het resultaat een score van 0. Is de titel geoptimaliseerd? Dan wordt er een waarde van 0,5 toegekend. Is er vervolgens ook een attribuut kolom toegevoegd, zoals stijl, dan krijgt het een waarde van 1.

Google FeedGen Hallucinations

A/B test tool Adchieve

Tip: Om zeker te weten dat de nieuwe titels en beschrijvingen beter presteren dan de oude wordt de data niet als supplemental feed toegevoegd. In plaats daarvan wordt de GMC A/B test tool gebruikt om een zuivere A/B test uit te voeren. Deze tool verandert de titels automatisch van de originele variant naar de verbeterde variant en voegt een aangepaste labelwaarde toe. Originele titels krijgen de waarde "A", verbeterde titels krijgen de waarde “B”. Hierdoor kun je eenvoudig in je Google Ads rapportages vergelijkingen maken.

Resultaten

Voor een klant in het elektronica segment hebben we een test opgezet met behulp van de eerder genoemde A/B testfunctie in Adchieve. De test heeft in 90 dagen tijd de volgende resultaten opgeleverd voor Variant A (Origineel) en variant B (AI geoptimaliseerd):
● Verhoogd aantal klikken: Variant B zag een stijging van 9,52% in aantal klikken vergeleken met variant A, wat wijst op een effectievere aantrekking van gebruikersinteractie.
● Verhoogd aantal impressies: Er was een toename van 12,55% in impressies voor de AI-geoptimaliseerde feed, wat duidt op een betere zichtbaarheid in de zoekresultaten.
● Licht gedaalde CTR: De click-through rate (CTR) daalde met 2,52%, wat zou kunnen wijzen op een licht verminderde relevantie van de advertenties voor de doelgroep, ondanks de toename van de algemene zichtbaarheid.
● Lagere kosten per conversie: De kosten per conversie daalden aanzienlijk met 20,34%, wat erop wijst dat de AI-geoptimaliseerde feed efficiënter was in het genereren van conversies tegen lagere kosten.
● Verhoogde conversieratio: Er was een toename van 13,95% in de conversieratio voor variant B, wat aangeeft dat een groter percentage van de klikken resulteerde in conversies.
● Lagere gemiddelde kosten per klik (CPC): De gemiddelde CPC daalde met 11,43%, wat aangeeft dat de AI-geoptimaliseerde feed kosteneffectiever was in het aantrekken van klikken.

Samengevat: hoewel de CTR licht daalde, resulteerde de AI-geoptimaliseerde feed (variant B) in meer clicks, impressies, een hogere conversieratio, en lagere kosten per conversie en per klik, wat aangeeft dat de optimalisatie door FeedGen heeft bijgedragen aan een efficiëntere en kosten-effectievere campagne.

 

Variant Clicks Impr. CTR Avg. CPC Cost/con Conv. rate
variant a (origineel) 2,699 226,395 1,19% 0,7 19,42 3,37%
variant b (AI geoptimaliseerd) 2,956 254,815 1,16% 0,62 15,47 3,84%
Verschil 9,52% 12,55% -2.52% -11,43% -20,34% 13,95%

Conclusie

Het gebruik van FeedGen in de praktijk toont duidelijk aan dat AI-geoptimaliseerde feeds de potentie hebben om een aanzienlijk positieve impact te maken op PPC-campagnes. Dankzij verbeterde zichtbaarheid, efficiëntere klikkosten en een hogere conversieratio, biedt deze technologie aanzienlijke voordelen voor adverteerders die Google Shopping gebruiken.

Het is echter belangrijk om alert te blijven op de uitdagingen, zoals de noodzaak van handmatige beoordeling en het nauwkeurig afstemmen van de feeds. Al met al belooft de integratie van AI in PPC-strategieën een spannende toekomst voor digitale marketing.