Typosquatting live, met een glimlach

De evolutie van big data naar AI

Big data en AI-modellen zijn niet nieuw, maar zijn een verwezenlijking en commercialisering van datastromen die we al tientallen jaren registeren. Dankzij verbeteringen in opslagcapaciteit, rekenkracht en software kunnen we nu complexe patronen en relaties herkennen. Deze vooruitgang heeft geleid tot een reeks van data-analyse methoden:

  • Descriptieve statistieken: Het beschrijven van gegevens en Key Performance Indicators (KPI's).
  • Diagnostische analytics: Het onderzoeken van de redenen achter gegevens, zoals Click-Through Rates (CTR) en Return on Investment (ROI).
  • Predictieve analytics: Het personaliseren van marketinginspanningen en het creëren van modellen die lijken op het beoogde publiek.
  • Prescriptieve analytics: Het gebruik van generatieve AI om aanbevelingen te doen en acties voor te schrijven.

De impact van data op sectoren zoals toerisme

In sommige industrieën, zoals toerisme, worden producten steeds meer een 'commodity', waardoor data en dataverwerking van cruciaal belang zijn. Bedrijven zoals Priceline en Expedia domineren de industrie door hun geavanceerde dataverwerking, vaak meer dan hun kennis van het product zelf.

Voorbeeld data companies op toerisme

Voorbeeld van enorme impact van data companies op toerisme. Kayaks algoritme geeft de consument ticket aankoopadvies.

Omarming van generatieve AI door grote corporaties

De extreme toename van usability maakt de huidige Generative AI tools zo attractief: of het nu ChatGPT is, Synthesia, Midjourney of AskCodi. De hoeveelheid data is niet te stoppen, selecties by themselves en meta data zorgen weer voor nieuwe data, een eindeloze loop van reinforement learning waarbij ethiek en ‘menselijke controle’ extreem belangrijk worden.

voorbeeld-ai-fakeDe data loop van Generative-AI

Een gevaarlijke ontwikkeling is, net als altijd, bias in de data sets. Steeds meer sites en platforms hanteren indexatie verboden voor AI-tools. Voor modellen als ChatGPT dreigt qua content, in the core een model collapse

Risico's van nepinhoud en fake activiteiten

De opkomst van AI heeft ook geleid tot een toename van nepinhoud en malafide praktijken zoals click farms, clickbait, domeinkaping, en typosquatting. Experts zoals Sander Duivestein benadrukken de moeilijkheid om echt van nep te onderscheiden, wat filosofische vragen oproept over de ernst van deze kwestie.

Typosquatting op verkeerde spelling

Typosquatting op verkeerde spelling

Europese Regulering van AI

Met nieuwe Europese wetgeving op het gebied van kunstmatige intelligentie in aantocht, zoals de EU AI Act, zal de impact op algoritmen en generatieve AI aanzienlijk zijn, mogelijk zelfs groter dan die van de GDPR/AVG.

Nieuwe kansen binnen PPC en ChatGPT

Met de juiste expertise biedt ChatGPT Plus en de bijbehorende tools, zoals third-party plugins van Expedia, Kayak en OpenTable, nieuwe mogelijkheden voor affiliate marketing en PPC. De combinatie van de taalverwerkingscapaciteiten van ChatGPT met specifieke content zorgt voor op maat gemaakte adviezen en een gepersonaliseerde gebruikerservaring.

Plugin store ChatGPT

Plugin store ChatGPT

Een sprekend voorbeeld hiervan is wanneer je ChatGPT de prompt: “Gezellig hotel in centrum New York, februari 2024, met twee personen, zeven nachten.” Geeft.

Dit levert geen listings op in een result page, zoals in Google, maar to-the-point advies in Conversational style.

ai-fake-content

deel van de response en de landing page

De getoonde link in het advies leidt via Expedia met een APIM gateway naar de landing page van het gekozen hotel. Een flink aantal parameters gaat mee en de passende landingspagina wordt getoond (zelfs weer met gepersonaliseerde ads).

Een eenvoudige reactie:

‘Leuk maar veel te duur. Is er niets goedkopers wat ook gezellig is?’

Is in feite het finetunen van de prompt, maar werkt erg intuïtief en geeft een goed resultaat terug.

Er zijn nu al honderden plug-ins die met een goed APIM-systeem nieuwe mogelijkheden bieden voor merchants om leads of sales te scoren.

De toekomst van zoeken en PPC

Met de integratie van ChatGPT in Office en Google's Bard in Chrome, zal de manier waarop PPC wordt gebruikt via zoekmachine resultatenpagina's (SERP) waarschijnlijk veranderen. Dit is het moment om te experimenteren en te leren van mislukkingen ("failing forward") om de mogelijkheden en effecten van generatieve AI te ontdekken.

Side by side Chrome en ChatGPT 3.5

Hoewel de risico's van AI en nepinhoud niet onderschat mogen worden, biedt de opkomst van geavanceerde AI-technologieën zoals ChatGPT nieuwe kansen voor gestructureerde, persoonlijke en effectieve marketingcommunicatie en PPC-modellen. Met de juiste kennis en partners kunnen bedrijven deze nieuwe technologieën benutten om hun marketingstrategieën te versterken.