Op 13 augustus 2018 heeft Google het format van de tekstadvertenties zoals we die kennen in Google Ads aangepast. Sindsdien is het mogelijk om aan het huidige advertentieformat (ETA’s) een extra headline en description toe te voegen.Hierdoor ontstaat de nodige extra ruimte om als adverteerder je boodschap aan potentiële bezoekers over te brengen. Daarnaast wordt de ruimte van de descriptions groter. Voorbeeld:

  1. Op een rij gezet gaat het om de volgende concrete aanpassingen:
    Een optie om een headline 3 toe te voegen (niet verplicht). Deze mag 30 tekens bevatten, evenveel als de headlines 1 en 2.
  2. Een optie om een tweede description toe te voegen (dus niet verplicht).
  3. In plaats van 80 tekens mogen beide descriptions nu 90 tekens lang zijn.

Wanneer alle drie de headlines en ook beide descriptions worden gebruikt, dan heb je nu dus in totaal 270 tekens per ETA tot je beschikking. Google geeft aan de extra headline en description weg te laten als de ruimte daarvoor ontbreekt, zoals bijvoorbeeld in Mobile ads of in het Display Netwerk. Houd daar dus rekening mee bij het aanmaken van de ETA’s, door de tekst die belangrijk is altijd in headlines 1 en 2 en description 1 op te nemen.

Nieuwe kansen in ADchieve

Als ADchieve spelen we natuurlijk in op deze belangrijke ontwikkeling. Binnen ADchieve is het nu mogelijk om de extra headline en uitgebreide descriptions in de advertentietekst op te nemen.
We houden bovendien rekening met de overgang naar het uitgebreide advertentieformaat. Bij wijzigingen aan de ETA-template in Ad settings zal ADchieve normaalgesproken de bestaande ads verwijderen en nieuwe varianten aanmaken. Bij het toevoegen van de extra headline en description zal ADchieve bij wijze van ‘slimme’ migratie eenmalig de al in Google Ads bestaande ETA’s aanpassen. Er worden dus bij de eerste aanpassing geen nieuwe ads aangemaakt, maar de ads worden aangevuld met de headline 3 en/of description 2.

Responsive Search Ads

Een andere aanpassing die in Google is doorgevoerd is de mogelijkheid om meerdere headlines en descriptions op te voeren. Als gebruiker kun je 15 headlines opgeven en 4 descriptions. Het idee hierbij is dat Google zelf combinaties gaat maken van headlines en descriptions en op basis van resultaten tot zo goed mogelijke advertentieteksten komt. Dit advertentieformat wordt aangeduid als Responsive Search Ads (RSA’s). Deze optie is ook al beschikbaar in ADchieve, maar hiervoor moet je wel gewhitelist zijn door Google.