Graag brengen we je op de hoogte van twee belangrijke ontwikkelingen bij Google: de grotere tekst advertentieformaten en de mogelijkheid tot forse kortingen in Google Shopping:

Grotere Advertentieformaten binnen Google Tekstadvertenties

Google voert momenteel een aantal aanpassingen door in de opmaak van tekstadvertenties. Enerzijds wordt het daarmee voor Google mogelijk om grotere advertenties te vertonen. Als adverteerder kun je daarmee je advertenties extra opvallend maken.
Concreet kan Google in plaats van twee headlines, drie headlines vertonen bij advertenties. En in plaats van één description per advertentie kunnen er twee verschijnen. Bovendien wordt het aantal tekens bij de descriptions vergroot van 80 naar 90 tekens.

Deze aanpassingen worden momenteel doorgevoerd in de Expanded Text Ads (ETA’s) van Google. De ETA’s is het huidige gangbare advertentieformaat van Google.
De aanpassingen zijn echter ingegeven vanuit een ander, nieuw advertentieformaat, namelijk de Responsive Search Ads (RSA’s). Bij RSA’s is het mogelijk om vijftien headlines en vier descriptions op te geven. Vervolgens gaat Google bij het tonen van de advertenties met verschillende combinaties experimenteren. Uiteindelijk gaat de beste combinatie vaker getoond worden. De lengte van de headlines en descriptions en het maximaal aantal headlines en descriptions dat getoond wordt bij de RSA’s, is gelijk aan die verruimde ETA’s.

Vanuit ADchieve zijn we nu de RSA’s aan het inbouwen. We verwachten we deze functionaliteit in november gereed te hebben. Aanvankelijk zou Google alleen RSA’s invoeren en ETA’s niet aanpassen. Nu de ETA’s qua opzet gelijk wordt getrokken met die van de RSA’s voeren we die aanpassingen natuurlijk ook door. De planning hiervoor is nog niet exact bekend, maar we streven er naar deze ook in november gereed te hebben.

Korting van 30% en meer in Google Shopping

Onder druk van de Europese Commissie moet Google vergelijkingssites toelaten in de shopping resultaten binnen de zoekmachine van Google. In de praktijk gaat het om dezelfde advertenties in Google Shopping zoals die er altijd al stonden. Onderaan de advertentie staat alleen een verwijzing naar de vergelijkingssite waarom het gaat. Vergelijkers waarlangs je kunt adverteren in Google worden ook wel als CSS partner aangeduid.

Recentelijk heeft Google het extra aantrekkelijk gemaakt om te adverteren via CSS partners. Concreet gaat het om twee belangrijke voordelen. Allereerst het auction voordeel. Als je via Google zelf adverteert dan moet Google zo’n 10 tot 20% van de bieding toe rekenen als beheervergoeding aan zichzelf. Stel je biedt nu €1,00 in Google dan telt dat eigenlijk maar als een bieding van €0,85 (uitgaande van een percentage van 15%). Met andere woorden via een CSS partner hoef je maar €0,85 te bieden voor gelijke zichtbaarheid.

Daarnaast krijg je een contante korting op je adspend als je adverteert via een CSS partner. Die korting kan oplopen tot 30% met een maximum van €32.000 per account per 30 dagen.
Kortingen lopen dus flink op en het adverteren via een CSS is dus een serieuze optie voor veel adverteerders. Je hoeft alleen een administratieve aanpassing te doen en de korting geldt al. Je Google Ads account blijft gewoon in tact en er verandert verder niks in je campagnes behalve dan dat je profiteert van de kortingen.

Naast traditionele vergelijkers ontstaan er nu veel andere partijen in de markt die deze voordelen kunnen aanbieden. Die partijen hanteren verschillende verdienmodellen. Sommige vragen alleen een financiële vergoeding voor het doorleiden van de advertenties. Andere proberen vooral data te verzamelen waarmee ze zelf inzichten opbouwen over producten en consumenten. Data die ze vervolgens bijvoorbeeld gebruiken om retargeting op bezoekers uit te voeren.

De impact voor ADchieve campagnes is beperkt. Campagnes blijven gewoon doordraaien. Mogelijk dat het financiële voordeel wel leidt tot nieuwe targets als het gaat om de sturing op waarde/kosten verhoudingen. Wij zullen hier over contact met u opnemen.