Binnen Google Ads is het mogelijk om advertenties uit te breiden met extensies. In die extensies kan aanvullende informatie over een product, merk of bedrijf opgenomen worden. Extensies zorgen voor relevantere advertenties die extra opvallen en die vaker aangeklikt worden.

Het toepassen van extensies is gratis. Wel wordt zoals gebruikelijk betaald na een interactie met de advertentie. Dat kan een klik zijn op de advertentie of bijvoorbeeld het bellen van de adverteerder via de advertentie.

Of een extensie wordt getoond hangt doorgaans af van de positie waarop de advertentie verschijnt en het apparaat waarop iemand zoekt. Hoe hoger uw advertentie rankt, des te eerder en des te meer extensies zijn zichtbaar.

Soorten extensies

Binnen Google Ads bestaan momenteel de volgende extensies:

  • Locatie-extensies
  • Highlight-extensies
  • Oproep-extensies
  • Bericht-extensies
  • Sitelink-extensies
  • Extensies voor website-informatie
  • Prijs-extensies
  • App-extensies

Een aantal van deze extensies hebben een statisch karakter. Zo hoeft een locatie van een bedrijf, maar één keer aangemaakt te worden.  Als die locatie-extentie wordt toegevoegd op account niveau dan wordt deze – in potentie – in combinatie met alle advertenties zichtbaar.

Dynamische extensies

Er zijn echter ook extensies die een dynamisch karakter hebben of die inhoudelijk per advertentiegroep verschillen. Denk met name aan prijsextensies en sitelinks. Het eenmalig koppelen op account niveau van deze extensies kan wel, maar levert vaak niet erg relevante verwijzingen op.

Voor dynamische advertenties heeft ADchieve een oplossing ontwikkeld. Deze oplossing maakt het mogelijk om per advertentiegroep zeer relevante sitelinks en prijsextensies aan te maken.

Bijvoorbeeld, bij een advertentie voor een specifiek merk, kun je met ADchieve met de prijs-extensies en sitelinks verwijzen naar producten van dat merk. Denk aan het best verkochte product van dat specifieke merk, het goedkoopste product of best beoordeelde product van het merk. Een vakantieaanbieder kan per streek de populairste reizen tonen. Of op productniveau kunnen gerelateerde producten worden getoond zoals die vaak op een website zelf zijn te zien als ‘anderen kochten ook’.

Meer data, betere extensies

ADchieve zorgt ervoor dat deze extensies per advertentie worden aangemaakt en onderhouden. Dit is eenvoudig in te richten. Van belang is wel dat er in de productfeed extra informatie wordt aangeleverd over producten. Denk aan verkoopaantallen of beoordelingen van een product. Maar adverteerders die dit soort informatie kunnen ontsluiten kunnen zich vervolgens met ADchieve wel sterk onderscheiden in de resultaten van Google Ads.