ADchieve kan inzicht bieden in campagne prestaties die niet standaard beschikbaar zijn. Vanuit ADchieve kunnen we meerdere databronnen bij elkaar brengen en de gecombineerde resultaten en inzichten op een overzichtelijke manier presenteren.

In Google Adwords is het al dan niet via Google Analytics mogelijk om omzetcijfers te koppelen aan Adwords campagnes. Op die manier is het mogelijk om de waarde-kosten verhoudingen van campagnes inzichtelijk te maken.

Omzet is nog geen winst

Wat de (winst)marges of de toegevoegde waardes zijn die uw campagnes opleveren is vaak veel minder duidelijk. Niet elke verkoop levert een standaard marge van de verkoopprijs op, artikelen worden teruggestuurd of verkopen vinden buiten het internet om plaats. Deze factoren hebben invloed op de werkelijke winst die u met uw online campagnes behaald. Door uw eigen marge data te koppelen aan uw Adwords campagne onstaan geheel nieuwe inzichten. Inzichten die u helpen het werkelijke rendement van uw campagnes aanzienlijk te verbeteren.

Big Data koppelingen

ADchieve kan kijkien naar verschillende bronnen die van doorslaggevende impact zijn om maximaal te kunnen presteren. Denk aan het effect van AdWords en Shopping op verkopen in fysieke winkels (ROPO), de prijspositie ten opzichte van concurrenten, het effect van weersinvloeden of regionale verschillen op basis van uiteenlopende kenmerken (bijv. m2. tuinoppervlakte).